Veiligheid, wat doen we?

Veiligheid, wat doen we?

Een bouwlocatie is een gevaarlijke werkplek. Er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, met gereedschappen en machines. Veelal op hoogte en vaak met lawaai. Als er meerdere bedrijven tegelijk aan het werk zijn, maakt dat de situatie niet overzichtelijker. Er zijn weinig andere bedrijfstakken waarin de kans op een ongeval zo groot is als in de bouw. 

In 2017 kwamen 70 personen om door een arbeidsongeval. De meeste arbeidsongevallen vonden plaats in de bouw. De laatste twee jaar is er een verdubbeling te zien. Van negen doden in 2015 tot 20 dodelijke ongevallen in 2017.

Deze stijging is volgens de Inspectie SZW te wijten aan een toename van het aantal onderaannemers, ZZP’ers en arbeidsmigranten in deze sector. Er zijn onveilige situaties rond steigerbouw, het gebruik van apparatuur en de inzet van onervaren en onopgeleide werknemers. Hierdoor neemt het risico op arbeidsongevallen toe en komen er bovendien veel meer bijna-ongevallen voor. Deze bijna-ongevallen zijn een goede indicatie voor echte ongevallen maar deze worden helaas niet vaak gemeld. Dat is ook niet verplicht maar hiervan melding maken is wel verstandig.

“Onveilige situaties ontstaan vaak uit goede bedoelingen.”

“Onveilige situaties ontstaan vaak uit goede bedoelingen.”

Goede bedoelingen, slechte afloop. Onveilige situaties ontstaan vaak uit goede bedoelingen. Snel even iets af willen maken, een collega uit de brand helpen, kosten voor het bedrijf besparen of een eerder opgelopen vertraging inlopen. We kunnen nog veel meer voorbeelden bedenken. De veiligheid is op zulke momenten even ondergeschikt. En dan wordt er dus even geen helm opgezet of worden er geen handschoenen gedragen. Of het is even wat minder erg dat er een gat in de steiger zit. Want hoe groot is nu werkelijk de kans dat het mis gaat? Het is een hellend vlak. En het is zó gewoon dat niemand erover praat.

Uiteraard zijn wij ons bewust van de risico’s. We zorgen voor deugdelijk en jaarlijks gekeurd gereedschap en beschermende materialen. We leren onze medewerkers veilig om te gaan met gereedschap en we geven ze regelmatig voorlichting aangaande veiligheidskennis. Dit alles om de kans op ongelukken te minimaliseren. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen gaat het toch nog wel eens mis.

Veel ongelukken zijn te voorkomen als we elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Hoe doen we dat binnen onze organisatie op een effectieve manier? Hoe zorgen we als leidinggevende(n) dat onze medewerkers bewust met veiligheid omgaan? En als een collega jou op je gedrag aanspreekt, hoe gaan we daar dan mee om? Het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Certificaten

Onze certificaten (VCA**, Kiwa, FSC) hebben ons hiermee op weg geholpen. Hiermee hebben we handvatten om ons doel op kwaliteit en veiligheid te bereiken. Het behalen van de certificaten was niet het doel maar de verandering binnen onze organisatie wel.

Communicatie

Communicatie en veiligheid hangen met elkaar samen. Als je elkaar niet aan kunt spreken op een fatsoenlijke manier dan kun je allerlei veiligheidsprotocollen bedenken maar dan gaat het nooit iets worden.

Om onze medewerkers te ondersteunen in dit veiligheidsdoolhof zorgen we er voor dat onze projectmanagers en aanspreekpersonen begeleidt worden door onze veiligheidskundige. Daarnaast zijn onze projectmanagers regelmatig aanwezig op de locatie waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit om er zeker van te zijn dat er veilig wordt gewerkt en om onze medewerkers te wijzen op het belang van veilig werken.

Veiligheidsadviesbezoeken

Onze veiligheidskundige bezoekt in opdracht van onze organisatie, jaarlijks een groot aantal bouwplaatsen.  Tijdens deze projectbezoeken beoordeelt hij de kwaliteit van de genomen veiligheidsmaatregelen. Een advies over mogelijke verbeteringen van de bestaande situatie en de veiligheidskundige aanpak van de komende bewerkingen, zijn vaste onderdelen van zo’n veiligheidsadviesbezoek. 

“Onze veiligheidskundige beoordeelt de kwaliteit van de genomen veiligheids-maatregelen.”

“Onze veiligheidskundige beoordeelt de kwaliteit van de genomen veiligheids-maatregelen.”

Het rapport dat wij tijdens de veiligheidsadviesbezoeken hanteren, biedt de mogelijkheid om aan de hand van een gestandaardiseerde aandachtspuntenlijst over 15 onderwerpen te rapporteren. Hierbij moet u denken aan onderwerpen als orde en netheid, rolsteigers en houding ten aanzien van veiligheid. Elk onderwerp is onderverdeeld in sub-onderwerpen. Afhankelijk van de relevantie voor het betreffende project, worden deze onderwerpen tijdens een veiligheidsadviesbezoek beoordeeld en vervolgens met de projectleider en het aanspreekpunt op de bouwplaats besproken. Concrete acties ter verbetering worden afgesproken. 

Veiligheidsmonitor 

Jaarlijks maken we met behulp van onze Veiligheidsmonitor een samenvatting van onze bevindingen. Gebaseerd op alle waarnemingen die wij tijdens onze veiligheidsadviesbezoeken hebben opgedaan, hebben we deze per onderwerp in grafieken verwerkt. Ook worden hierin de resultaten van de voorafgaande jaren aangegeven zodat een vergelijk tussen de jaren mogelijk is. Aan de hand hiervan stellen we ons verbeterplan op. In zowel veiligheid als kwaliteit.

Onze veiligheid is ook uw veiligheid 

Auteur: Kumar Nauman
Veiligheidskundige bij Punt Systeembouw